oktalite

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Przedmiot niniejszej Polityki Prywatności
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi stronami internetowymi oraz prezentowanymi na nich ofertami. Ochrona danych osobowych (w dalszej części nazywanych w skrócie „Danymi”) ma dla nas bardzo istotną kwestią. Poniżej chcemy przedstawić szczegółowe informacje, jakie dane pobierane są podczas wizyty użytkownika na stronie lub korzystania z dostępnych na niej ofert oraz w jaki sposób są one następnie przez nas przetwarzane lub wykorzystywane, a także informacje na temat podjętych przez nas towarzyszących środków zabezpieczających o charakterze technicznym i organizacyjnym.

2. Jednostka odpowiedzialna/Dostawca Usług
Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych (niem. Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) a zarazem Dostawcą Usług w rozumieniu federalnej ustawy o mediach elektronicznych (niem.Telemediengesetz – TMG) jest firma Oktalite Lichttechnik GmbH, Mathias-Brüggen-Str. 73, D-50829 Köln, tel.: +49 221 59 767 0, faks: +49 221 59 767 400, e-mail: datenschutz@oktalite.com, porównaj naszą Notę prawną. Pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności lub ogólnie ochrony danych prosimy kierować na następujący adres e-mail: datenschutz@oktalite.com

3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Zakres i sposób gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych użytkownika uzależniony jest od tego, czy odwiedza on naszą stronę internetową tylko do wyszukania informacji czy korzysta z dostępnych na niej usług:

3.1 Korzystanie z informacji
Zasadniczo nie jest wymagane podawanie danych osobowych w przypadku korzystania ze strony wyłącznie w celu uzyskania informacji.

W takiej sytuacji gromadzimy i wykorzystujemy raczej tylko takie dane, które są automatycznie nam przekazywane przez przeglądarkę internetową użytkownika, czyli np.: 

 • data i godzina odwiedzin na naszej stronie internetowej
 • typ przeglądarki internetowej
 • ustawienia przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • ostatnia strona, którą odwiedził użytkownik
 • przekazywana ilość danych i status dostępu (przesyłanie pliku, nie znaleziono pliku itp.)
 • adres IP. 

W przypadku wizyty na stronie w celu pozyskania informacji gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie w formie nieosobowej. Działanie takie ma na celu umożliwienie korzystania z wyświetlonych stron internetowych, ponadto służy celom statystycznym i poprawieniu naszej oferty internetowej. Jeżeli wymagane jest zapisanie danych na dłużej niż tylko na czas wizyty na stronie, pobrane dane nie podlegają w tym czasie analizie odnoszącej się do danej osoby.

3.2 Korzystanie z ofert
Jeżeli użytkownik podczas swojej wizyty na naszej stronie internetowej zamierza skorzystać z oferowanych przez nas usług, np. (1) zamówić katalog, broszury i magazyny dla klientów, (2) zamówić biuletyn lub (3) zarejestrować produkty Oktalite i skorzystać z rozszerzenia gwarancji produktowej lub zgłosić reklamację, wówczas niezbędne jest podanie dodatkowych danych. Są to dane niezbędne do realizacji danego procesy, np. (1) adres korespondencyjny w przypadku wysyłania pocztą katalogów, broszur lub magazynów dla klientów, (2) adres e-mail w przypadku dostarczania biuletynu lub (3) imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu rejestracji produktów Oktalite, rozszerzenia gwarancji produktowej lub zgłoszenia reklamacji. Inne dane można podać dobrowolnie; zostały one odpowiednio przez nas oznaczone.

Gromadzenie lub wykorzystywanie danych użytkownika następuje w celu świadczenia wymaganej usługi, czyli np. (1) zamówienia katalogu, broszury i magazynów dla klientów, (2) zamówienia wybranego biuletynu lub (3) rejestracji wybranego produktu Oktalite, rozszerzenia gwarancji produktowej lub przetwarzania reklamacji. 

Dane są przekazywane w wyżej wymienionym celu, w razie potrzeby do współpracującego z nami, starannie wybranego usługodawcy. Może to być usługodawca wspierający nas w kwestiach technicznych lub wysyłkowych.

Przekazywanie danych innym osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy.

3.4    Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA
Nasza witryna internetowa zawiera m.in. narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery danych firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE dotyczącego ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do ujawnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako właściciela danych działań prawnych przeciwko nim. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) przetwarzają, analizują i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na serwerach USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.
Dysponujemy ważnymi gwarancjami u dostawców usług na przekazywanie do tych krajów trzecich zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

4. Biuletyn
Aby zamówić usługę przesyłania biuletynu na adres e-mail, należy podać, oprócz zgody uwzględniającej przepisy o ochronie danych, co najmniej adres e-mail, na który należy przesłać biuletyn. Ewentualne inne dane mają charakter dobrowolny i są wykorzystywane do kontaktu osobistego, możliwości indywidualnego doboru zawartości biuletynu oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących adresu e-mail.

Do wysyłki biuletynu korzystamy z tzw. procedury „Double Opt-In”, tzn. przesyłamy biuletyn użytkownikowi dopiero po potwierdzeniu przez niego zgłoszenia poprzez kliknięcie odsyłacza zawartego w wiadomości potwierdzającej przesłanej na jego adres e-mail. W ten sposób chcemy zapewnić osobiste zgłoszenie prenumeraty biuletynu przez właściciela podanego adresu e-mail. Potwierdzenie hiperłącza powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzającej wiadomości e-mail, w przeciwnym razie zgłoszenie prenumeraty biuletynu zostanie automatycznie usunięte z naszej bazy danych.

W każdej chwili można zrezygnować z prenumeraty zamówionego u nas biuletynu. W tym celu wystarczy przesłać do nas rezygnację w postaci wiadomości e-mail na adres datenschutz@oktalite.com lub korzystając z odsyłacza znajdującego się w końcowej treści biuletynu.

Poniższa zgoda została udzielona nam w wyraźny sposób i została przez nas zaprotokołowana. Zgodnie z federalną ustawą o mediach elektronicznych jesteśmy zobowiązani do utrzymywania tej treści zgody aż do jej odwołania: 

5. Zastosowanie plików cookie
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez nasz serwer do przeglądarki użytkownika podczas jego odwiedzin na naszych stronach internetowych. Przeglądarka zapisuje te pliki na komputerze użytkownika w celu późniejszego wywołania strony.

Po zakończeniu sesji odwiedzin strony poprzez przeglądarkę następuje usunięcie większości stosowanych przez nas plików cookie (tzw. cookie sesyjne, nazywane również tymczasowymi plikami cookie). Pliki te służą do identyfikacji komputera użytkownika podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych w momencie przejścia z jednej z naszych stron do innej oraz do stwierdzenia zakończenia wizyty. Natomiast inne pliki cookie pozostają zapisane na komputerze i umożliwiają nam lub podmiotowi partnerskiemu ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas jego kolejnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie). 

Użytkownik może sam zadecydować poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, czy pliki cookie mają być zapisywane i odczytywane w jego komputerze. Istnieje możliwość całkowitej dezaktywacji zapisywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki, ograniczenia ich tylko do określonych stron internetowych lub skonfigurowania w przeglądarce w taki sposób, aby ona automatycznie informowała użytkownika przed zapisaniem pliku cookie wraz z prośbą o potwierdzenie ich zapisu. Ze względów technicznych, w celu pełnego korzystania z funkcjonalności naszej witryny internetowej, wymagane jest wyrażenie zgody na zapis plików cookie.

W plikach cookie nie gromadzimy ani nie zapisujemy danych osobowych. Nie stosujemy również żadnych technik łączenia informacji występujących w plikach cookie z danymi użytkownika.

6. Zastosowanie Google Analytics

W naszej witrynie internetowej korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). 

Google Analytics używa tzw. plików cookie, będących plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika i umożliwiającymi analizę korzystania przez niego z witryny internetowej. Informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej, generowane przez pliki cookie, przesyłane i gromadzone są z reguły na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w naszej witrynie internetowej, Google dokona skrócenia adresu IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez Klienta, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz innych usług dla operatora witryny, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP, przekazany w ramach systemu Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika, nie jest łączony z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Zapisywanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Poza tym użytkownik może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Chcemy podkreślić, że niniejsza witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP przetwarzane są wyłącznie w postaci skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia danych do konkretnych osób. 

Korzystanie z funkcji reklamowych Google Analytics

Na niniejszej stronie internetowej stosuje się oprócz standardowej konfiguracji usług Google Analytics, również opcję Google Analytics, która wspiera reklamy oparte na podstawie zainteresowań użytkownika i jego zachowań w internecie. Google Analytics używa tu w tym celu ciasteczek pokrewnej firmy DoubleClick w celu przeanalizowania tych danych pod kątem sposobu poruszania się użytkowników na różnych stron internetowych. Za pomocą tych danych można sporządzić sprawozdania statystyczne o charakterze demograficznym i obszarze zainteresowań użytkowników witryny. Podkreślamy jednakże wyraźnie, że my nie mamy wglądu do żadnych pojedynczych danych użytkowników witryny a dane, które my wykorzystujemy nie prowadzą do identyfikacji konkretnych użytkowników.

Niektórzy odwiedzający naszą stronę internetową, będą otrzymywali po wizycie na naszej stronie nasze reklamy na innych stronach internetowych. Ten rodzaj wyświetlania reklam, określa się jako Remarketing lub Retargeting. Jeżeli Państwo nie życzą sobie wyświetlania tego rodzaju reklam to zalecamy zastosowanie jednej z wyżej wymienionych możliwości co do wyłączenia opcji śledzenie stron internetowych przez użytkowników witryny. Google oferuje również Państwu samemu możliwość wyboru sposobu postępowania z plikami ciasteczek w celach reklamowych: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

7. Hotjar

Ta witryna wykorzystuje Hotjar, oprogramowanie analityczne firmy Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar umożliwia pomiar i analizę sposobu korzystania z naszej witryny (kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie itp.). Informacje o wizycie w naszej witrynie generowane za pomocą kodu śledzenia i pliku cookie przesyłane są do serwerów Hotjar w Irlandii i zapisywane na nich. Kod śledzenia gromadzi następujące informacje:

Dane zależne od urządzenia

 • adres IP Twojego urządzenia (gromadzony i zapisany w zanonimizowanym formacie)
 • Twój adres e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli udostępnisz nam te dane za pośrednictwem naszej witryny
 • rozmiar ekranu Twojego urządzenia
 • typ urządzenia i informacje o przeglądarce
 • lokalizację geograficzną (tylko kraj)
 • preferowany język wyświetlania naszej witryny
 • interakcje z użytkownikiem
 • operacje myszy (ruch, pozycję i kliknięcia)
 • wpisy za pomocą klawiatury

Dane dziennika

Podczas korzystania z oprogramowania Hotjar nasze serwery automatycznie generują następujące dane:

 • odnośną domenę
 • odwiedzone strony
 • lokalizację geograficzną (tylko kraj)
 • preferowany język wyświetlania naszej witryny
 • datę i godzinę odwiedzenia witryny

Hotjar będzie wykorzystywać te informacje do analizowania sposobu korzystania z naszej witryny, sporządzania raportów o korzystaniu oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i analizy internetowej witryny. Do świadczenia tych usług Hotjar korzystać będzie także z usług innych firm, takich jak Google Analytics czy Optimizely. Firmy te mogą zapisywać informacje, które Twoja przeglądarka przesyła podczas wizyty w witrynie, takie jak pliki cookie czy zapytania o adres IP. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics i Optimizely przechowują i wykorzystują dane, zapoznaj się z ich zasadami ochrony danych osobowych.

Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na opisane powyżej przetwarzanie danych przez firmę Hotjar jej partnerów zgodnie z przyjętymi przez nich zasadami ochrony danych osobowych. Pliki cookie, z których korzysta Hotjar, mają różną trwałość; niektóre pozostają do 365 dni, a inne tylko podczas bieżącej wizyty.

Aby zapobiec rejestracji danych przez Hotjar, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją:  https://www.hotjar.com/opt-out.

8. Pardot

Na naszych stronach internetowych korzystamy z systemu Pardot Marketing Automation System („Pardot MAS”) firmy Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA („Pardot”). Pardot to specjalne oprogramowanie do rejestracji i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających stronę internetową. Gdy Pardot LLC przetwarza dane osobowe, odbywa się to wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Dzięki indywidualnej umowie z Pardot LLC zapewniliśmy, że Pardot LLC stosuje się do wymogów unijnej dyrektywy o ochronie danych.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, system Pardot MAS zapisuje ścieżkę kliknięć i na tej podstawie tworzy indywidualny profil użytkownika przy użyciu pseudonimu. W tym celu używamy plików cookie, które pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę. Akceptując korzystanie z plików cookie podczas korzystania z naszej strony internetowej po raz pierwszy, potwierdzając tzw. banner akceptacji plików cookie lub kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażasz również zgodę na korzystanie z plików cookie przez firmę Pardot.

Możesz w dowolnym momencie odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem podanym na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ponadto możesz w każdej chwili wyłączyć tworzenie pseudonimowych profili użytkowników, konfigurując przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała plików cookie z domeny „pardot.com”. Może to jednak prowadzić do pewnych ograniczeń funkcjonalności i wygody korzystania z naszych stron.

Te cele stanowią także nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego naszej stronie. Dlatego też jako użytkownik masz także pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć przesyłanie plików cookie lub je ograniczyć. Pliki cookie, które już zostały zapisane, można w każdej chwili usunąć. Może też to nastąpić automatycznie. Wyłączenie stosowania plików cookie na naszej stronie internetowej może uniemożliwić użytkowanie wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

Nasza strona internetowa korzysta z technologii udzielania zgody na wykorzystywanie plików cookie OneTrust, LLC, reprezentowanej przez dwie centrale w USA oraz w Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 United States oraz London, England (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd’s Avenue, London, EC3N 3DQ (dalej „OneTrust”), z myślą o uzyskiwaniu od użytkownika zgody na zapisywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu końcowym i odpowiedniej dokumentacji takiej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, w jego przeglądarce internetowej zapisywany jest plik cookie OneTrust, co pozwala na przyporządkowanie udzielonych ew. cofniętych przez niego zgód. Tak zewidencjonowane dane są przechowywane do momentu przekazania nam przez użytkownika żądania ich usunięcia, ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika przy użyciu pliku cookie Consent Manager Provider lub ustania celu przechowywania danych. Obowiązki przechowywania danych określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach ustawowych pozostają nienaruszone.

OneTrust stosuje się, aby uzyskać ustawowo wymagane zgody na użycie plików cookie. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust 1 s. 1 lit. c RODO.

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z OneTrust. Jest to umowa wymagana na mocy przepisów prawa o ochronie danych, która gwarantuje, że OneTrust będzie przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi poleceniami i z zachowaniem przepisów RODO.

9. Prawo do odstąpienia od umowy i prawo do złożenia odwołania

Podkreślamy, że udzielona nam zgoda uwzględniająca przepisy o ochronie danych może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem w przyszłym okresie.

W każdym momencie można również odwołać ewentualne – w ramach niniejszej Polityki Prywatności – utworzenie profilu użytkownika do celów reklamowych i badań marketingowych oraz w celu zgodnej z potrzebami użytkownika konfiguracji naszych stron internetowych.

W tym celu najlepiej przesłać wiadomość e-mail na adres: datenschutz@oktalite.com.

10. Wtyczki do portali społecznościowych
Obecnie nie stosujemy żadnych wtyczek do portali społecznościowych. Nasze strony internetowe zawierają jedynie hiperłącza do naszych portali na różnych platformach mediów społecznościowych.

11. Bezpieczeństwo danych
Stosujemy techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające w celu zabezpieczenia tworzonych lub gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane odpowiednio do rozwoju technicznego.

Koniec Polityki Prywatności.

Kontakt

Adres

Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln
Niemcy

Hotline

Idź na górę

„Special Mention“ in the categories „Excellent Brands - Corporate Brand of the Year“ and Excellent Brands - Building & Elements“