BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

oktalite Lichttechnik GmbH is zich er van bewust dat u veel waarde hecht aan de bescherming van uw privésfeer. Daarom zetten wij ons zeer in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen dat u weet, wanneer wij welke gegevens bij het gebruik van onze internetpagina's opslaan en hoe wij deze gebruiken. 

Opslag van gegevens  
U kunt gebruik maken van onze internetpagina's zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Door het oproepen van onze websites worden echter gegevens opgeslagen zoals de naam van uw internetserviceprovider, uw browsertype, uw besturingssysteem, uw referrer URL (de website vanwaar u ons bezoekt), de websites die u bij ons bezoekt en uw IP-adres. Via deze gegevens kan mogelijkerwijze een identificatie plaatsvinden. Er is echter geen sprake van persoonsgerelateerd gebruik van de gegevens. Ze worden voor statistieke doeleinden geëvalueerd, waarbij de afzonderlijke gebruiker echter anoniem blijft. 

Opname en verwerking van persoonlijke gegevens 
Persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres en uw telefoonnummer worden alleen opgenomen wanneer u deze persoonlijk, bijv. in het kader van een registratie, door het invullen van formulieren of het versturen van e-mails, ter beschikking stelt. Deze gegevens blijven binnen ons bedrijf en bij onze provider. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons of door ons hiertoe opdracht gegeven personen verkocht of vanwege andere redenen aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of officiële instanties deze gegevens opvragen. 

Gebruiksevaluatie door middel van Google Analytics en cookies 
Gebruik van Google Analytics en cookies. 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgestelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief een deel van uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS gestuurd en hier opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor de website-eigenaars samen te stellen en om overige met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies door bepaalde instellingen van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website geheel kunt gebruiken.

Veiligheid 
In het kader van het beheer van onze internetpagina's hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens tegen opzettelijke of toevallige manipulatie, de toegang voor onbevoegde derden, teloorgang, vernietiging of verandering te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend aangepast. 

Gebruik van social plug-ins
U hebt op onze website de mogelijkheid social plug-ins van de netwerksites Google+, Twitter, XING, LinkedIn en Youtube te gebruiken. Het gaat daarbij om buttons waarmee u een link naar specifieke informatie van onze website kunt publiceren op uw profiel op de betreffende sociale netwerken. De plug-ins zijn duidelijk te herkennen aan het pictogram van de betreffende netwerksite. Wanneer u de button aanklikt, wordt er een verbinding gemaakt met de server van de betreffende sociaalnetwerksite en worden uw gegevens doorgegeven. Dus alleen wanneer u zelf gebruik maakt van de button, worden uw gegevens doorgegeven aan het sociale netwerk. We hebben geen enkele invloed op de manier waarop deze externe sites uw gegevens opslaan of doorgeven. Om te weten hoe uw gegevens verder door de netwerksites verwerkt en gebruikt worden en wat uw rechten en uw mogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn, dient u het privacybeleid van de betreffende netwerksite te raadplegen.

Recht op (overige) informatie 
U bent te allen tijde gerechtigd om opgeslagen informatie over uw persoon, de herkomst en de ontvanger en het doel van de opslag op te vragen. Informatie over de opgeslagen gegevens ontvangt u via dataprivacy@oktalite.com
Wanneer u vragen heeft waarop u hierboven geen antwoord vindt of wanneer u over een ander punt meer informatie wenst, kunt u ten alle tijde contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van persoonsgegevens, eveneens bereikbaar via het e-mailadres dataprivacy@oktalite.com.