onze planningsgegevens voor uw perfecte resultaten.


Wat doen we ervoor om te zorgen dat onze technische gegevens betrouwbaar zijn en er kwaliteit gegarandeerd wordt?
De markt eist van ons efficiënte duurzame producten met stabiele operationele parameters gedurende de complete levensduurcyclus van een product. Om dit te bereiken, moeten de componenten binnen een verlichtingssysteem op elkaar afgestemd zijn. Om reproduceerbare gegevens te verkrijgen, doen wij het volgende:

1. Wij kopen onze leds wereldwijd in bij gerenommeerde fabrikanten.

Details

Onze fabrikanten voorzien ons van alle noodzakelijke gegevens van de led-componenten. Al in een vroeg ontwikkelingsstadium kunnen wij door doelbewuste communicatie met de fabrikant invloed uitoefenen op de eisen van de markt en speciale wensen van de klant. De harmonieuze combinatie van de componenten geeft de doorslag voor een maximaal rendement van het complete systeem. Onze ontwikkelingsafdeling creëert door de selectie van hoogwaardige componenten de optimale basis voor duurzaamheid en een goede werking van de leds.

2. Wij voeren temperatuurmetingen zelf uit.

Details

In het eigen lichtlaboratorium bij ons moederbedrijf Trilux in Arnsberg verifiëren wij ontwikkelingsresultaten en waarborgen wij dat de leds binnen een optimaal temperatuurbereik worden gebruikt. Ons lichtlaboratorium is geaccrediteerd. Al onze producten worden volgens de eisen van de laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn en de betreffende geldige EN-productveiligheidsnormen getest.

3. Onze verlichting is EMC-getest.

Details

Wij testen de verlichting in ons elektronisch laboratorium op de ongeoorloofde uitstraling van elektromagnetische golven die andere apparaten (radio, gsm, etc.) kunnen storen.

4. Wij stellen het systeemvermogen vast.

Details

Wij bepalen het systeemvermogen met geijkte en officieel gecontroleerde meetapparatuur en vergelijken de waarden met de gegevens van de fabrikant. Tijdens de complete levensduurcyclus van een product controleren wij het systeemvermogen regelmatig. De resultaten nemen wij mee in het permanente proces van verbeteringen.

5. Wij leggen bindende lichttechnische gegevens vast.

Details

Voordat we een product op de markt introduceren, bepalen wij voor elke verlichting in ons geaccrediteerde lichtlaboratorium onder meer de volgende lichttechnische gegevens: reflectoruitstralingshoek, lichtstroom en verlichtingsrendement . Deze gegevens worden continu gecontroleerd.

6. Welke certificaten onderscheiden onze verlichting?

Details

CEVoor alle verlichtingsproducten staat de EG-conformiteitsverklaring ter beschikking. Alle producten hebben een CE-keurmerk. Het CE-keurmerk werd in de eerste plaats in het leven geroepen om de eindconsument veilige producten te garanderen binnen de 30 landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren. Het CE-keurmerk wordt vaak "paspoort" voor de Europese interne markt genoemd.

Onze standaard verlichting is voorzien van het ENEC-teken. Dit betekent dat de verlichting door een onafhankelijk keuringsinstituut volgens alle actuele Europese normen en richtlijnen werd gecontroleerd. De European Norms Electrical Certification, afgekort ENEC, regelt de certificering van verlichting.

Veel van onze armaturen beschikken over het TR-certificaat voor de douane-unie Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Het certificaat bevestigt de conformiteit volgens de wetgeving van de technische regelgevingsnormen in Rusland en de Europees-Aziatische douane-unie. De in het kader van de technische regelgeving gecertificeerde producten moeten met het teken (EAC) als bewijs van de certificering worden gekenmerkt.

Download

7. Wij maken gebruik van Zhaga-conforme modules.

Details

De toepassing van Zhaga-conforme led-modules in ons verlichtingssysteem garandeert ons ook bij bijzondere wensen van de klant optimale flexibiliteit. Het betekent namelijk dat led-modules van verschillende fabrikanten onder inachtneming van het thermomanagement uitwisselbaar zijn, zonder dat wij het armatuurdesign hoeven te veranderen. Tot het in 2010 opgerichte Zhaga-initiatief behoren wereldwijd meer dan 200 leden. Ook Oktalite maakt als lid van de Trilux-groep deel uit van het initiatief, dat zichzelf het doel heeft gesteld om specificaties voor de standaardisering van led-lichtbronnen te ontwikkelen.